V nedeľu 8. septembra 2019 pobežíme deťom na pomoc. Slovenský Amrop opäť aktívne podporuje jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Už po jubilejný desiaty raz cielene oslovujeme našich partnerov, klientov a verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! nadchli a spojili pre dobrú vec. Okrem vlastného bežeckého tímu a podpory tímovej súťaže firiem sa dobrovoľníckymi aktivitami zapojíme do prípravy a organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov sú každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Aj tento rok sa sústredíme na geografické rozšírenie behu z bratislavskej Partizánskej lúky – bežci sa k nám môžu pripojiť kdekoľvek na Slovensku alebo inde vo svete. Stačí podporiť Linku detskej istoty na diaľku a venovať jej bežecký tréning alebo firemné bežecké podujatie. Pomáhajme pomáhať.

Viac informácií...