V nedeľu 8. septembra 2019 sme opäť bežali deťom na pomoc. Slovenský Amrop dlhodobo aktívne podporuje jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Už po jubilejný desiaty raz sme oslovili našich partnerov, klientov a verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! nadchli a spojili pre dobrú vec. Okrem vlastného bežeckého tímu a podpory tímovej súťaže firiem sme sa dobrovoľníckymi aktivitami zapojili do prípravy a organizácie podujatia. Beh 21 km pre deti má športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov sú každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Aj tento rok sme sa sústredili na geografické rozšírenie behu z bratislavskej Partizánskej lúky – bežci sa k nám mohli pripojiť kdekoľvek na Slovensku alebo inde vo svete. Stačilo podporiť Linku detskej istoty na diaľku a venovať jej bežecký tréning alebo firemné bežecké podujatie. Pomáhajme pomáhať.

Pozvánka...
Viac informácií...
Tlačová správa...
Bežecké propozície...
BeActive...
Výsledky...
Fotogaléria...