Amrop Jenewein už takmer pravidelne vstupuje do partnerstva s týždenníkom Trend – nielen pri rôznych odborných seminároch a konferenciách, ale aj pri príprave tematických seriálov. V auguste a septembri tohto roka sa značka Amrop Jenewein dostala do záhlavia päťdielneho seriálu zameraného na ľudský kapitál. V obsahu jednotlivých pokračovaní sa tak postupne objavili nielen mená našich partnerov, ale najmä ich vyjadrenia a skúsenosti k témam, ktoré aktuálne hýbu svetom HR. Jednotlivé časti seriálu boli zamerané predovšetkým na Benefity v ére mileniálov, Druhy manažérov a nadriadených, Zbieranie dát o zamestnancoch a ich využitie, Otvorené a transparentné platy vo firme či Digitálne vzdelávanie. Okrem toho Amrop Jenewein v rámci partnerstva v tlačenej i on-line verzii Trendu uverejnil päť autorských článkov na vlastné témy.

Direktívnych riaditeľov nahrádzajú inšpiratívni lídri (L. Molnárová, Trend 32/2019)...
Miroslav Jankovič: Dve tretiny manažérov hovoria o podceňovaní leadershipu (online)...
Nový pohľad na rolu CEO a správnych orgánov (I. Šulík, Trend 33/2019)...
Automatizácia – hrozba alebo príležitosť pre trh práce? (M. Lukáč, Trend 34/2019)...
Matej Taliga: Ako ste pripravení na digitálnu prívalovú vlnu? (online)...
Digitálny prievan vo svete HR (M. Hradílek, Trend 35/2019)...