Amrop Jenewein v partnerstve s HRcomm klub VÝCHOD pripravil ďalšie zo série podujatí navzájom prepojených mottom Strategic Talent Acquisition alebo Ako získať správnych ľudí na pozície budúcnosti?. Tentoraz sme pri voľbe hlavnej témy po inšpiráciu siahli k našej ďalšej úspešnej aktivite – spojeniu značky Amrop s kampaňou prijatelni.sk a OZ Divé maky. A tak sa 26. septembra 2019 v Košiciach hostia panelovej diskusie rozprávali o možnostiach podpory zamestnanosti Rómov a úspešných príkladoch z praxe. Vkladom Amropu je zmysluplné spojenie zamestnávateľov, mimovládnych organizácií a štátneho sektora, aby sme sa posunuli opäť o krok ďalej. Našou snahou je prispieť k zníženiu diskriminácie znevýhodnených skupín na trhu práce a dať šancu talentom, ktoré skrývajú. Za Amrop Jenewein podujatie koordinovala Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner a garantka spolupráce s neziskovým sektorom. Kvalitnú a otvorenú panelovú diskusiu viedla Silvia Kušnírová zo SKPR Strategies a členka správnej rady OZ Divé maky.

Pozvánka...
Viac informácií...
Fotogaléria...