Každoročné septembrové Amrop CEE stretnutie sa tento rok uskutočnilo od 13. do 16. septembra v chorvátskom Dubrovníku. Zástupcovia Amrop Executive Search spoločností zo strednej a z východnej Európy sa stretli už po trinásty raz, pričom slovenský Amrop Jenewein tentoraz zastupoval Marek Hradílek a Matej Taliga. Hlavnou témou bolo motto Listen to Good Ideas, takže jadro odbornej časti programu logicky vyplnili workshopy v pracovných skupinách zamerané na zlepšenie spolupráce v rámci CEE regiónu a identifikáciu slabých a silných stránok a nových príležitostí pri výmene najlepších praktík a skúseností. Dôraz sa pritom kládol na využitie moderných technológií a nástrojov predovšetkým pri internej komunikácii. V rámci spoločensko-oddychovej časti sa účastníci mohli zapojiť do viacerých outdoorových aktivít. Zdrojom nových nápadov a kontaktov bol nepochybne aj čas spoločných večerí a večerov strávených prostredí unikátneho historického Dubrovníka.

Fotogaléria...