Aliancia pre mladých All4Youth, ktorej poslaním je pomáhať mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia na trhu práce, aj tento rok zorganizovala konferenciu Skills of the Future. Uskutočnila sa 4. októbra 2019 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Jedným z partnerov podujatia sa opäť stala poradenská spoločnosť Amrop Jenewein, pretože motto Priprav sa na budúcnosť už dnes! úzko korešponduje s jednou z jej poradenských profesionalít: strategickým prístupom k získavaniu talentov. Okrem priamej podpory sa Amrop Jenewein v rámci odborného programu zapojila do dvoch bodov popoludňajších workshopov. Client Partner Marek Hradílek predstavil prvý digitálny životopis CapaCV a Client Partner Michal Lukáč, senior konzultantka Lucia Nacíková a senior rešeršérka Katarína Polakovičová viedli simulátory pracovných pohovorov.

Viac informácií...
Tlačová informácia...