Aj úloha finančných riaditeľov sa v súčasnom nestálom svete postupne vyvíja a mení. Aj keď, samozrejme, musia byť v prvom rade schopní plánovať a riadiť finančné záležitosti a zabezpečiť finančnú stabilitu organizácie a analyzovať výsledky jej hospodárenia, dnes sa od nich očakáva aj schopnosť úspešne nastavovať a viesť celý rad ďalších procesov. Tento posun je taký výrazný, že tejto skupine sme venovali siedmu časť seriálu, v ktorom predstavujeme deväť pre organizácie zásadných pozícií a vlastnosti optimálnych kandidátov, ktorí na nich zaručene zahviezdia.

Čítať ďalej...