Tradičné stretnutie Amrop University Campus Session určené predovšetkým pre rešeršérov a konzultantov – realizátorov projektov, sa tento rok uskutočnilo v dňoch 17. až 20. októbra 2019 v Štokholme. Väčšinou mladí ľudia z celého sveta sa v rámci programu zapojili aj do Code of Talent – už počas prípravy na stretnutie si zvolili rôzne misie, ktorým sa chceli venovať. Jeden deň strávili na workshope v Hyper Island – jednom z najlepších coworkingovych priestorov v Európe, ktoré zároveň patrí k najlepším digitálnym biznis školám zameraným na consulting a informačné technológie. Program druhého dňa vyplnili interné prezentácie zamerané na smerovanie a budúcnosť globálneho Amropu. Stretnutie účastníkom umožnilo spoznať nielen to, ako pracujú iné kancelárie vo svete, ale aj porovnať každodenné pracovné nasadenie pri riešení projektov. „Učili sme sa, ako treba pracovať s nápadmi, ako ich formovať a uvádzať do praxe a ako fungovať viac v podnikateľskom móde,“ zhodnotil jeden z nich.

Fotogaléria...