Rodinné podniky tvoria takmer v každej krajine dôležitú časť hospodárstva, čo platí naprieč všetkými priemyselnými odvetviami a sektormi. V Jenewein Group aj cez vlastnú rodinnú skúsenosť rozumieme špecifikám rodinného podnikania. Poradenstvu určenému súkromným a rodinným firmám sa venujeme od svojho vzniku v roku 1990, pričom jedinečné portfólio služieb v tejto oblasti spájame v česko-slovenskej platforme Jenewein.private. Bohaté skúsenosti nášho expertného tímu sme uplatnili viackrát ako partneri rôznych podujatí, seminárov či štúdií. Už takmer pravidelne sme odborným partnerom seriálu týždenníka Trend Rodinné firmy venovanému príbehom úspešných slovenských rodinných podnikov a súvisiacim aktuálnym otázkam. V tohoročnej jesennej sérii sme do odbornej spolupráce vstúpili so spoločnosťami ČSOB Advisory, nebotra a Ružička and Partners, pričom za Jenewein Group sme okrem predstavenia platformy Jenewein.private autorsky spracovali aj niekoľko tém.

Family Governance – aby rodina a jej podnikanie fungovali v súlade (M. Taliga, 50-51/2019)...
Ako nájsť vhodného riaditeľa pre vašu rodinnú firmu (M. Krekáč, online)...
Budúcnosť Family Offices je tu už dnes (M. Taliga, Trend 46/2019)...
Senior Leadership Advisory for Family Businesses & Offices… (Trend 44/2019)...
Zodpovedným vlastníctvom k zodpovednému podnikaniu (I. Šulík, Trend 43/2019)...