Jenewein Group sa stala jedným zo strategických partnerov, s ktorými sa Združenie podnikateľov Slovenska spojilo pri tvorbe konceptu a založení platformy pre rodinné podniky.

Víziou Platformy Združenia podnikateľov Slovenska pre rodinné podniky je stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu, a tak podčiarknuť význam rodinného podnikania. Jenewein Group ako súkromne vlastnená česko-slovenská skupina má svojimi hodnotami veľmi blízko k rodinným firmám. To nás stavia do pozície rovnocenného partnera chápajúceho výzvy, ktorým čelia rodinné a privátne firmy v oblasti riadenia a organizácie. V rámci dlhodobých partnerstiev založených na lojalite a dôvere napomáhame k ich úspešnému rozvoju a napredovaniu. Jenewein Group v platforme Združenia podnikateľov Slovenska pre rodinné podniky zastupuje Martin Krekáč, zakladajúci partner a chairman, ktorý sa téme rodinné podnikanie ako poradca, gestor a propagátor venuje od založenia skupiny v roku 1990. Martin Krekáč stojí aj za vznikom česko-slovenskej poradenskej platformy Jenewein.private, ktorú vedie Matej Taliga, skupinový COO a Private Client Partner, a vyprofilovaní Amrop Jenewein špecializácie zameranej na Private & Family Companies, ktorú zastrešuje Client Partner Rastislav Mackanič.

Tlačová informácia...