Hostiteľom v poradí štvrtého Open HR forum bude poradenská spoločnosť Amrop Jenewein. Za prípravou aktivity, ktorá sa uskutoční 26. marca 2020 od 17.30 hod. na Štefanovičovej 12 v Bratislave, stojí Ladislava Molnárová, partnerka zodpovedná za spoluprácu s HR Officers & Professionals. Open HR forum vzniklo s myšlienkou vytvoriť agilnú networkingovú platformu, ktorá pomáha rozširovať a rozvíjať rozmanitú, inovatívnu a otvorenú komunitu HR nadšencov. Pravidelné aktivity a stretnutia, ktoré organizuje Open HR forum, sú bezplatné a ničím nezaväzujúce. Účastníci sami prinášajú nápady, problémy a výzvy, o ktorých chcú diskutovať, takže agenda jednotlivých stretnutí sa formuje na základe aktuálnych potrieb účastníkov – profesionálov pracujúcich v oblasti riadenia ľudských zdrojov na akejkoľvek úrovni a s akoukoľvek skúsenosťou i tých, ktorých táto oblasť zaujíma a láka. Inšpirácie na stretnutiach Open HR forum zvyknú čerpať aj zástupcovia neziskového a akademického prostredia.

Registrácia...