Pre prílohu Ako podnikať rozpovedal Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, krátky príbeh svojej cesty od úplného začiatku až po súčasnosť-veľmi úspešnú kulmináciu a nový východiskový bod k novým teóriám a službám.

Súčasnosť - veľmi úspešná kulminácia, nový východiskový bod k novým teóriám a službám


Na Vianoce roka 1989 dal vtedajší československý minister hospodárstva Vladimír Dlouhý zelenú súkromnému podnikaniu. Už na Troch kráľov sme s kamarátom z vysokej školy Martinom Novotným plní energie a chuti zazvonili pri dverách viedenského domu Dr. Jeana-Francoisa Jeneweina, majiteľa spoločnosti Managementberatung Dr. J. F. Jenewein.

Zaujali sme ho zrejme nielen odvahou, namiesto pôvodných pár minút sme s ním strávili pol druha hodiny. S odstupom času vieme, že nám k tomu nepomohlo len šťastie.

Nášmu hostiteľovi musela byť jasná aj naša vôľa niečo dokázať. Tak sme sa dostali k personálnemu poradenstvu, aj keď naša prvotná „podnikateľská myšlienka“ bola dosť vzdialená od súčasnej podoby našej práce. Do Viedne sme sa totiž pôvodne vybrali hľadať niekoho, kto by nám poradil, ako na Slovensko ťahať investorov.

Nasledoval každodenný tvrdý tréning a prijímanie obrovského množstva nových informácií, medzinárodná konkurencia, reálna ekonomika. Dr. Jenewein výrazne ovplyvnil aj naše predstavy o úspechu.

Aj my sme museli pochopiť, že cesta k nemu je dlhá. Naučil nás mnohým podnikateľským princípom, dal nám možnosti a teoretické vedomosti, no nie striktné pravidlá, ktoré by nám zväzovali ruky. Odvďačili sme sa vybudovaním renomovanej spoločnosti, zveľadením značky Jenewein na Slovensku nielen v personalistike, ale aj v lobingu a európskych záležitostiach.

Áno, boli sme v správnom čase na správnom mieste. Áno, s personálnym poradenstvom sme začali v januári 1990 ako prvý. No nie v tom bola pointa.

Stali sme sa známou spoločnosťou možno práve preto, lebo Dr. Jenewein nám nedal milión či viac na štart tak, ako ho dostali iné medzinárodné značky na slovenskom trhu. Každú zarobenú korunu sme museli rozdeliť na investície, splácanie pôžičiek a spotrebu.

Veľa vecí sa radikálne zmenilo, nie sme už mladí ambiciózni študenti, ale ľudia, ktorí vedú významnú poradenskú skupinu. Ocitli sme sa na vrchole spoločnosti, čo je v rámci kariérneho rastu to najvyššie, čo možno dosiahnuť.

Napriek tomu sme sa nezastavili. Súčasnosti rozumieme len ako veľmi úspešnej kulminácii, len ako novému východiskovému bodu k novým teritóriám a službám.

O tom to totiž je. Sám na sebe som pomerne rýchlo zistil, že úspech v nejakej veci dosiahnem len vtedy, ak zároveň začnem rozmýšľať nad iným úspechom, pri ktorom moje rozhodnutia pozitívne ovplyvnia ľudí, vzťahy, procesy. Alebo aj celú spoločnosť.

Autor je vedúci partner a spoluzakladateľ poradenskej skupiny AJG - Amrop Jenewein Group a prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska.