Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 chceme aj my prispieť k zníženiu rizika nákazy. Preto zodpovedne od 16. marca naši partneri a konzultanti vrátane ich podporných tímov pokračujú v práci na projektoch z domu. Ak sa na nás potrebujete obrátiť, využite naše e-mailové adresy alebo mobilné telefóny alebo priamo kontaktujte Mateja Taligu, COO Jenewein Group (taliga@jeneweingroup.com, +421 908 888 396). Sme ohľaduplní k nášmu okoliu i k sebe samým.