Prvý ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem sa z pôvodného marcového termínu ešte na jar tohto roka pre pandémiu ochorenia COVID-19 preložil na 9. september 2020. Pre mimoriadnu situáciu sa organizátor, ktorým je Inštitút Rodinného Businessu, v snahe správať sa zodpovedne k účastníkom, partnerom i sebe samému rozhodol o jeho presune do on-line prostredia. Hlavným mottom zostalo heslo V stávke je viac ako biznis, minimálne zmeny zasiahli aj naplánovaný program – vďaka moderným technológiám sa uskutočnili všetky workshopy a napriek absencii osobných stretnutí sa vytvoril priestor aj na networking. Amrop Jenewein ako súčasť Jenewein Group s viac ako tridsaťročnou rodinnou tradíciou a jeden z pionierov poradenstva v oblasti rodinného podnikania sa od začiatku stal jedným z tematických partnerov podujatia s vlastným workshopom. Jeho obsahom bolo hľadanie odpovede na otázku Komu zveriť vedenie rodinnej firmy? a kostrou tri hlavné okruhy. Na začiatku sa prihlásení účastníci dozvedeli, ako vyberať vhodných adeptov do vedenia rodinnej firmy. Igor Šulík a Matej Taliga opísali výhody, ale aj nástrahy, keď sa vedenia firmy ujmú členovia rodiny alebo niekto, kto členom rodiny nie je, resp. ich kombinácia. A do tretice priblížili, ako môže fungovať prepojenie troch pilierov ekosystému rodiny a jej rodinnej firmy: RODINA – VLASTNÍCI – MANAŽÉRI.

Viac informácií...
Workshop Amrop Jenewein...