Partneri skupiny Jenewein Group sú zakladajúcimi členmi združenia PRF – Partneri Rodinných Firiem.

Ambíciou zakladajúcich expertov združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF) je prepájanie špecializácií a referencií, ktoré patria k najlepším v poradenstve pre rodinné firmy. PRF experti spoločne s majiteľmi rodinných firiem a ich rodinami spoločne hľadajú a rozvíjajú originálny prístup a riešenia ku každému podnikateľskému a súčasne rodinnému príbehu. Skupina Jenewein Group a poradcovia z jej spoločností Amrop Jenewein a Fipra sprevádzajú podnikateľské rodiny od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania. Prostredníctvom česko-slovenskej platformy Jenewein.private rodinným firmám poskytujú servis a podporu v štandarde špecializovaného Family Office. Dlhoročné skúsenosti z prepájania troch pilierov ekosystému rodiny a rodinnej firmy (rodina, vlastníci a manažéri) v PRF zastupujú Client Partneri skupiny Matej Taliga (strategické plánovanie a správa majetku, rozvojové a transformačné procesy), Tomáš Bereta (vzťahy s vládou a regulačné politiky) a Rastislav Mackanič (vyhľadávanie vrcholového manažmentu a poradenstvo v oblasti líderstva).

Tlačová informácia...


...Združenie Partneri Rodinných Firiem potvrdilo prémiovú expertnú pozíciu
Združenie Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktoré vzniklo koncom apríla 2020, potvrdilo skvelý rozbeh a expertnú pozíciu v poradenstve pre rodinné firmy. K zakladajúcim členom začiatkom júna pribudli ďalší dvaja seniorní experti. Igor Šulík, Managing Leadership Partner a Amrop globálny líder pre Leadership Services (rozvoj líderstva, nástupníctva a budovania firemnej kultúry) a Erika Matwij, majiteľka a CEO rodinnej firmy Human Inside (stratégia, riadenie a ľudské zdroje rodinných podnikov). Okrem vlastných poradenských aktivít sa PRF v apríli a máji prezentovalo v týždenníku Trend v rámci päťdielneho seriálu Rodinné firmy, ktorého odbornými partnermi boli poradenské spoločnosti Amrop Jenewein a nebotra consulting. V júni PRF vstúpilo do partnerstva s mesačníkom Forbes SK, kde vyšla špeciálna sekcia Rodinné firmy predstavujúca inšpiratívne príbehy podnikateľských rodín či prehľad toho, s akými problémami sa v súčasnosti boria.