Amrop Jenewein opäť spojil silu svojej značky so seriálom Rodinné firmy – jeho ôsmu sériu v piatich pokračovaniach uverejnil týždenník Trend. Jenewein Group, ktorej je slovenský Amrop súčasťou, od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania v poradenských službách sprevádza úspešné podnikateľské rodiny vo chvíľach ich strategického rozhodovania a pomáha im v kľúčových momentoch podnikania. Cez česko-slovenskú platformu Jenewein.private im poskytujeme servis a podporu v štandarde špecializovaného Family Office, v rámci ktorého sa opierame o odborné znalosti vo viacerých témach. Táto dlhoročná skúsenosť sa premietla aj do seriálu Rodinné firmy, v ktorom Trend predstavuje úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem. V tohtoročnej jarnej sérii sme do odbornej spolupráce vstúpili so spoločnosťou nebotra consulting. Okrem prijatia pozvania na účasť v dvoch redakčných rozhovoroch sme v rámci spolupráce predstavili združenie Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktorého zakladajúcimi členmi sú aj Matej Taliga, Tomáš Bereta a Rastislav Mackanič z Jenewein Group.

Trend 20/2020 (5. časť)...
Aj rodinné firmy potrebujú lídrov... (rozhovor s I. Šulíkom, Trend 19/2020)
Trend 19/2020 (4. časť)...
Trend 18/2020 (3. časť)...
Trend 17/2020 (2. časť)...
Kríza neúprosne preverí kvalitu riadenia firiem... (rozhovor s M. Taligom, Trend 16/2020)
Trend 16/2020 (1. časť)...