Naše skúsenosti naprieč všetkými sektormi nám umožňujú poskytovať komplexné poradenské služby, ktoré posilňujú kvalitu a kultúru verejnej služby a úroveň líderstva, s cieľom efektívne spravovať a riadiť subjekty financované z verejných zdrojov so širokou a rôznorodou škálou úloh a funkcií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie štátu a jeho hospodárstva. Nachádzame a rozvíjame osobnosti, ktoré sa dokážu angažovať v spravovaní subjektov verejného sektora a plnenia ich poslania a ktoré sú vybavené širokou škálou manažérskych kompetencií a nástrojov smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Čítať ďalej...