Mnohé rodinné firmy prežívajú náročné obdobie, počas ktorého musia riešiť nielen každodenné povinnosti a často nečakané výzvy, ale aj budúcnosť. Aj táto skutočnosť sa celkom určite odzrkadlila v tohtoročnom rebríčku najväčších rodinných firiem, ktorý pravidelne zostavuje mesačník Forbes Slovensko. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je pre pandémiu odložené na jeseň, avšak júnové vydanie časopisu zostalo rodinnému podnikaniu verné. Teší nás to o to viac, že partnerom tejto témy sa stalo združenie Partneri Rodinných Firiem. Sekciu Rodinné firmy predstavujúcu inšpiratívne príbehy rodinných podnikov či prehľad toho, s akými problémami sa v súčasnosti boria, otvára rozhovor s Michalom Kukulom z nebotra consulting a Rastislavom Mackaničom z Amrop Jenewein. Obaja zakladajúci členovia združenia sa zhodujú v tom, že mnoho rodinných firiem nemá premyslený plán a na náhlu krízu reagujú spontánne. Neskrátenú verziu rozhovoru si možno prečítať tu.

Forbes 6/2020 (Sekcia Rodinné firmy)...
Mnoho rodinných firiem nemá premyslený plán a na náhlu krízu reagujú spontánne. Väčšinou nesprávne... (rozhovor s M. Kukulom a R. Mackaničom, Forbes 6/2020)...
Jenewein.private...