S cieľom na základe analýzy zhrnúť odporúčania vedúce k zmierneniu bariér, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú rodinné podniky na Slovensku, pripravila Slovak Business Agency štúdiu Bariéry rodinného podnikania na Slovensku. Takmer osemdesiatstranová publikácia má šesť kapitol, v ktorých sa autori venujú manažmentu rodinných podnikov, generačnej výmene, majetkovému nástupníctvu, deleniu rodinného podniku a pod. Na dosiahnutie cieľa okrem teoretických podkladov využili aj rozhovory so zástupcami rodinných ponikov a s odborníkmi poskytujúcimi poradenské služby rodinným podnikom. Záverečné kapitoly obsahujú závery a odporúčania nielen pre rodinné podniky, ale aj pre tvorcov hospodárskej politiky v oblasti rodinného podnikania.

Čítať ďalej...