Udalosti z prvého polroka priniesli do biznisu ešte väčšiu neistotu a radikálnym spôsobom ovplyvnili fungovanie firiem a ich ľudí. Mnohé organizácie začali šetriť, aby prežili. Je však nesmierne dôležité, aby si zaradením úsporného módu neoklieštili možnosti rozvoja a využitia krízy ako príležitosti. V snahe inšpirovať pri hľadaní najlepších riešení týždenník Trend opäť do edičného plánu zaradil seriál Ľudské zdroje. V piatich pokračovaniach sa redakcia venovala zvládnutiu výziev, ktoré prináša pandémia, predovšetkým tomu, čo majú manažéri a lídri robiť, aké vlastnosti a zručnosti potrebujú na úspech a ako riadenie ľudí i procesov posilniť novými prvkami. Amrop Jenewein sa stal odborným partnerom seriálu, pričom Martin Krekáč a Igor Šulík prispeli svojimi skúsenosťami a odporúčaniami pri spracúvaní dvoch z piatich hlavných tém.

Trend 35/2020 (5. časť)...
Trend 34/2020 (4. časť)...
Top manažérov máme dosť, ale chýbajú im príležitosti... (3. časť, rozhovor s I. Šulíkom, Trend 33/2020)
Trend 33/2020 (3. časť)...
Trend 32/2020 (2. časť)...
Koronakríza radikálne preverí schopnosti manažérov... (1. časť, M. Krekáč, Trend 31/2020)