V rámci ankety o absolventoch a ich požiadavkách voči potenciálnym zamestnávateľom, ktorá vyšla ako súčasť štvrťročnej prílohy HN Ľudský kapitál, redakcia oslovila aj Radomíra Maka, Managing Partnera poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Čítať ďalej...