Druhú septembrovú nedeľu sme posledných desať (!) rokov trávili na behu 21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc, aby sme prostredníctvom iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! podporili charitatívne podujatie Linky detskej istoty. V mene Amrop Jenewein sme oslovovali našich partnerov, klientov a verejnosť, aby sme ich nadchli a spojili pre dobrú vec. Okrem vlastného bežeckého tímu a podpory tímovej súťaže firiem sme sa dobrovoľníckymi aktivitami zapájali do prípravy a organizácie podujatia, ktoré malo športový, spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov boli každý rok priamo použité na činnosť Linky detskej istoty. Tak ako mnohé iné, aj táto aktivita má tento rok inú formu. Spoločný beh sa neuskutoční, avšak na diaľku môžeme pomôcť aj v čase korony. Naša hlavná pozornosť sa preto presúva k behu na diaľku – už pár rokov bolo možné aj geografické rozšírenie behu z bratislavskej Partizánskej lúky – bežci sa k nám mohli pripojiť kdekoľvek na Slovensku alebo inde vo svete. A výlučne túto podobu bude mať pre pandémiu tento ročník behu 21 km pre deti – odbehnite si vaše kilometre a prispejte ľubovoľnou sumou na činnosť Linky detskej istoty. Po vypuknutí pandémie zaznamenala nárast volajúcich detí o viac ako 80 %!

Viac informácií...