Tradičné stretnutie Amrop Campus Session určené predovšetkým pre rešeršérov a konzultantov – realizátorov projektov, sa tento rok uskutočnilo – ako inak online. Aj my v Amrop Jenewein v maximálne možnej miere využívame celosvetovú sieť, aby sme si vymenili najlepšie skúsenosti a poznatky z našej práce. A tak sme sa na diaľku spojili s viac ako 70 účastníkmi z celého sveta – od Singapuru po Peru. Trojdňový program (14. až 16. október 2020) bol pripravený naozaj dôsledne – teší nás, že vďaka využitiu digitálnych nástrojov sa podarilo udržať pôvodne nastavenú rozmanitosť. Jeden zo vstupov spolu s Elin Wrammerfors, Leadership Consultant v Amrop Stockholm, viedol aj Amrop Jenewein Managing Leadership Partner Igor Šulík – témou ich prezentácie bola Conversation with Partners: Conducting an Assessment. Veríme, že o rok sa na ďalšom ročníku stretneme aj fyzicky – dovtedy využívame virtuálny priestor s množstvom (skutočnej) kávy. :)

Leták...