Amrop Jenewein rád zotrváva v osvedčenom partnerstve a opäť spojil silu svojej značky so seriálom Rodinné firmy – aj s jeho v poradí deviatou sériou, ktorej päť častí na sklonku roka uverejnil týždenník Trend. Toto spojenie má silné pozadie – je známe, že skupina Jenewein Group, ktorej je slovenský Amrop súčasťou, od samého začiatku vlastného (rodinného) podnikania v poradenských službách sprevádza úspešné podnikateľské rodiny pri strategickom rozhodovaní a pomáha im v kľúčových momentoch podnikania. Táto dlhoročná skúsenosť sa premietla aj do partnerstva so seriálom Rodinné firmy, v ktorom Trend predstavuje úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem. Do odbornej spolupráce sme opäť vstúpili aj s členmi združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF).

Úspech v podnikaní je drina, ale dá sa mu pomôcť... (5. časť, rozhovor s expertmi PRF, Trend 47/2020)...
Trend 47/2020 (5. časť)...
Trend 46/2020 (4. časť)...
Trend 45/2020 (3. časť)...
Niektoré firmy skresali v dôsledku krízy výdavky na marketing o 50 až 90 percent... (2. časť, rozhovor s expertmi PRF, Trend 44/2020)...
Trend 44/2020 (2. časť)...
Trend 43/2020 (1. časť)...