Globálna sieť The Amrop Partnership uzavrela exkluzívne strategické spojenectvo s JM Search, jednou z popredných amerických poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Advisory. Vďaka novému vzťahu budú obe spoločnosti prinášať väčšiu pridanú hodnotu pre domácich a zahraničných klientov. Vzhľadom na viac ako štyridsaťročnú úspešnú prítomnosť na trhu a spoločné hodnoty Amrop a JM Search nezískajú len možnosť zapojiť sa do globálnych projektov a vstup do nových geografických oblastí. Aliancia im umožní aj okamžitý prístup k špecializovaným lokálnym znalostiam a osvedčeným praktikám. Potvrdila to aj Annika Farin, globálna chairwoman Amropu: „Bezproblémový prístup k špičkovej americkej spoločnosti je v Amrope posledným krokom k splneniu jedného zo strategických cieľov. Táto aliancia našim klientom poskytne nielen výnimočný prístup na americký trh, ale aj rozšíri a prehĺbi naše odborné znalosti a zručnosti.“ Udalosti z roku 2020 v organizáciách ešte väčšmi zdôraznili potrebu lídrov schopných prijať strategické zmeny – silné a inšpiratívne vedenie ešte nikdy nebolo dôležitejšie. Kombinácia odborných znalostí a geografického záberu spoločností JM Search a Amrop klientom poskytne jedinečnú platformu na prístup ku globálnemu fondu talentov a špecializovanému poradenstvu pri súčasnom zachovaní nezávislosti oboch spoločností.

Tlačová informácia...