Strategický prístup k získavaniu talentov je jednou z hlavných premís, z ktorých konzultanti spoločnosti Amrop Jenewein vychádzajú pri mnohých poradenských riešeniach. Logické je preto dlhodobé spojenie s Alianciou pre mladých All4Youth, ktorej poslaním je pomáhať mladým ľuďom pri hľadaní uplatnenia na trhu práce. V rade spoločných aktivít bolo v tomto roku prvé online podujatie FUTURE TALK: Nový normál stáží a brigád po COVID-19, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla 2021. Študenti stredných a vysokých škôl vďaka nemu získali odpovede na otázky Ako vyzerajú stáže dnes a ako asi budú vyzerať po COVID-e?, Aké zmeny ma čakajú vo firmách a čo bude nový normál? a Prečo je potrebné na sebe pracovať a rozvíjať sa?. Okrem priamej podpory, do ktorej sa Amrop Jenewein zapojil spolu so značkami ako dm drogeriemarkt, PwC, Junglee, O2, Nestlé či IBM, sme mali zastúpenie aj v diskusii, ktorú bolo možné sledovať online z priestorov dm drogeriemarkt akadémie v OC Retro v Bratislave, hybridný event zabezpečila GEM Agency. Partnerka pre strategické získavanie talentov Ladislava Molnárová v nej dala priestor konzultantke Patrícii Lofajovej a rešeršérke Adriane Odlerovej. Rozprávali o získavaní prvých pracovných skúseností počas štúdia v čase pandémie tak, ako ich prežívajú v každodennej praxi.

Pozvánka...
Video...