Amrop Jenewein silou svojej značky podporil aj tohtoročný jarný seriál Rodinné firmy v týždenníku Trend. V jeho rámci redakcia predstavila úspešné podnikateľské a rodinné príbehy i riešenia vedúce k úspechu rodinných firiem najmä v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a nevyhnutnou prípravou na ďalšie kritické scenáre. Zhodnotenie dopadov na prostredie rodinných firiem a odbornú prezentáciu účinných nástrojov a riešení na pomoc a rozvoj rodinného podnikania priniesli v redakčnom rozhovore Amrop Jenewein Client Partner Rastislav Mackanič a Michal Kukula, Managing Partner z nebotra consulting, obaja zakladajúci členovia združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktorého členmi sú aj ďalší experti pôsobiaci v skupine Jenewein Group.

Trend 21/2021 (5. časť)...
Stabilita rodiny a ochrana majetku sú predpokladom zachovania rodinných hodnôt... (rozhovor s expertmi združenia PRF Erikou Matwij a Martinom Kiňom, Trend 21/2021)...
Trend 20/2021 (4. časť)...
Trend 19/2021 (3. časť)...
Pandémia zvýraznila slabiny rodinných firiem... (rozhovor s R. Mackaničom a M. Kukulom, Trend 19/2021)...
Trend 18/2021 (2. časť)...
Trend 17/2021 (1. časť)...