V sektore Business Advisory sa viac ako na krásu poradenských riešení treba zamerať na ich použiteľnosť a efektívnosť. O charakteristikách a najnovších trendoch v tejto oblasti sa pre prílohu Poradenstvo vyjadril Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

V sektore Business Advisory sa viac ako na krásu poradenských riešení treba zamerať na ich použiteľnosť a efektívnosť


Aj najúspešnejšie spoločnosti s najkvalitnejším ľudským kapitálom občas nemajú dostatočné kapacity na prijatie skutočne fundovaných rozhodnutí. V takejto situácii sa zvyknú obracať na externých poradcov, od ktorých očakávajú optimálne riešenie. O charakteristikách a trendoch v sektore Business Advisory sme hovorili s Radomírom Makom, Managing Partnerom poradenskej skupiny AJG - Amrop Jenewein Group.


Jack Welch povedal, že rovnako ako existujú dobrí a zlí lekári, jestvujú aj dobrí a zlí konzultanti. Čím sa vyznačujú dobré poradenské spoločnosti?

"V čo najväčšej miere sa snažia zviazať s okolitým prostredím. Zároveň budujú a neustále rozvíjajú svoje konzultantské tímy tak, aby boli schopné poskytovať služby najvyššej kvality v celom spektre svojho pôsobenia. Hoci väčšina lídrov na trhu má silné medzinárodné zázemie, nechcú patriť k tým, čo rigidne implementujú univerzálne štandardy. Skôr aktívnejšie počúvajú hlas svojich klientov. Ich riešenia nie sú o automatickom prenose know-how z iného konca sveta, ale o tom, že do projektov vkladajú súvislosti zviazané s lokálnymi reáliami a ľudský rozmer. Pre dobrých poradcov je hlavnou hodnotou schopnosť dať záväzok a prejaviť dôveru. Chcú, aby riešenia, ktoré prinášajú a procesy, ktoré u klienta nastavia či harmonizujú, neboli len "nice to have", ale aby boli skutočne funkčné, reálne a ziskové. Snažia sa dostatočne motivovať klientov a pomáhajú im optimálny výsledok nielen nájsť, ale aj správne uchopiť a uviesť do života."


O silné medzinárodné know-how sa opiera aj skupina Amrop Jenewein. Ako nachádza rovnováhu medzi globálnou previazanosťou a lokálnym pôsobením?

"AJG je prostredníctvom spoločnosti Jenewein & Partners členom The Amrop Hever Group (TAHG). Ide o medzinárodné partnerstvo kapitálovo neprepojených Executive Search spoločností, ktoré je najväčšou sieťou svojho druhu na svete. Svojim členom poskytuje výhody založené na jedinečnom poznaní lokálneho trhu, pričom jeho organizácia umožňuje maximálne využitie podnikateľskej kreativity lokálne vlastnených a globálne poháňaných partnerstiev. TAHG s vyše 80 kanceláriami vo viac ako 50 krajinách sa správa a funguje ako rodina, v ktorej má každý člen vlastný život, dom a hospodárenie, avšak prirodzene a sám od seba cíti vzájomnú spolupatričnosť a má veľký záujem o spoluprácu a harmóniu vzťahov. Hoci pri zachovávaní najvyšších štandardov profesionality a etiky a sledovaní aktuálnych trendov, ku ktorým sa klaňajú najväčší hráči poradenstva v oblasti Executive Search vrátane Association of Executive Search Consultants, členovia TAHG rozprávajú viac ako sto jazykmi, vždy hovoria jedným hlasom a ťahajú za jeden povraz."


Ako v každodennej praxi funguje ich vzájomná spolupráca?

"Napriek tomu, že TAHG je partnerstvom samostatných spoločností, pracovné postupy, stratégie, princípy a štandardy sa centrálne i regionálne koordinujú a sledujú. Základom spolupráce však nie je vypĺňanie tabuliek, ani písanie reportov alebo vykonávanie určitej činnosti len preto, že ju definujú akési predpisy. Snahu o vybočenie nikto nevníma negatívne. Hoci v rámci siete pracuje niekoľko teritoriálnych a sektorových pracovných skupín a organizujú sa celosvetové i regionálne konferencie a stretnutia, vzájomná spolupráca stojí a padá na schopnosti a najmä ochote vzájomne sa inšpirovať a odovzdávať si najlepšie skúsenosti. Nie je to však preto, že musíme, ale preto, že chceme. A v tom je veľký rozdiel. Napriek tomu, že sme prepojení členstvom v globálnej sieti, zostávame sami sebou. Okrem vysokej profesionality a najlepšieho know-how je pre našich klientov bezpochyby veľmi príťažlivý práve náš podnikateľský pohľad. Sme totiž takí istí bežci ako oni."


Čo je hlavnou motiváciou pri takomto prístupe?

"Okrem obvyklých motivačných faktorov je to možnosť sebarealizácie, možnosť tvoriť príležitosti a byť pri líderských či pionierskych úlohách a cieľoch, vidieť ich implementáciu, zmysel a prínos, a tým ovplyvňovať budúcnosť. Dôležité je, aby sme sa s klientom stretli v správnom okamihu a v správnom čase a aby sme priniesli to najlepšie, čo je možné a čo vedie k očakávanému výsledku."

JANA HYŽOVÁ,
Amrop Jenewein Group