Pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa 10. novembra 2021 s výbornou odozvou uskutočnil 3. ročník konferencie Skills of the Future organizovanej Alianciou pre mladých CZ & SK. Ide o dobrovoľné združenie firiem, ktoré aktívne podporujú a propagujú programy pre mladých ľudí (predovšetkým stredoškolských a vysokoškolských študentov končiacich ročníkov zo Slovenska i z Českej republiky) s cieľom pomôcť im v príprave na vstup na trh práce. Online odzneli zaujímavé interaktívne prednášky v hlavných miestnostiach Digital, Green a HR. O svoje skúsenosti sa s dosiaľ rekordným počtom 470 účastníkov podelili odborníci z najvýznamnejších medzinárodných firiem, ale i inšpiratívnych lokálnych spoločností vrátane poradenskej spoločnosti Amrop Jenewein. Náš prínos do programu sme vyskladali z troch základných častí. Ako ojedinelý zdroj inšpirácie sme do moderovanej diskusie ako hosťa pozvali Emu Key Kľúčovskú, mladú 3 D animátorku s dych vyrážajúcou kariérou a obrovským talentom na kreslenie a tvorbu animácií. V rámci HR miestnosti partneri z Amrop Jenewein hovorili o záhadách ľudského mozgu a maximálnom využití jeho potenciálu v práci a o tom, ako sa čo najlepšie pripraviť na kariéru v rodinnej firme s predstavením všetkých osobitostí, ktoré sú v podnikateľských rodinách prítomné.

Pozvánka...
Program...
Tlačová informácia...