Pri získavaní a riadení talentov vo firmách je dôležité správne a včas rozpoznať vodcovský potenciál. Práve táto schopnosť je jednou z výhod poradenských spoločností zameraných na vyhľadávanie a výber kľúčových manažérov. Autori tohto článku – Juliana John a Igor Šulík, obaja lídri Amrop Global Leadership Services Practice, upozorňujú, že „múdre“ riadenie treba čoraz väčšmi integrovať do procesov súvisiacich so získavaním, s riadením a ďalším rozvojom ľudského kapitálu.

Čítať ďalej...