Sektor Finančné/profesionálne služby patrí z hľadiska personálneho poradenstva dlhodobo ku kľúčovým oblastiam. Charakteristiky a trendy spolupráce a prepojenosti medzi jednotlivými spoločnosťami a externými poradcami rozoberá Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Čítať ďalej...