Najmä v súvislosti s príchodom nových investorov, respektíve s prehodnocovaním či rozširovaním aktivít už zabehaných spoločností, sú v súčasnosti na Slovensku veľmi aktuálnou témou trainee programy. K aktuálnej téme sa pre prílohu Kariéra vyjadruje aj Radomír Mako, Managing Partner poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Firmy si pripravujú mladých ľudí podľa vlastných potrieb.


Najmä v súvislosti s príchodom nových investorov, respektíve s prehodnocovaním či rozširovaním aktivít už zabehaných spoločností, sú v súčasnosti na Slovensku veľmi aktuálnou témou trainee programy. Vo všeobecnosti ich možno charakterizovať ako časovo ohraničené najčastejšie ročné alebo dvojročné, špeciálne pracovné a rozvojové programy (Learning by Working) pre študentov alebo čerstvých absolventov väčšinou vysokých škôl. Sú zamerané na získanie pracovných skúseností, rozvoj praktických odborných zručností a znalostí, oboznámenie s firemnými procesmi, ale aj prípravu na ďalší profesijný rast a kariéru. Po ich úspešnom absolvovaní mladý človek veľmi často získava možnosť trvalého pracovného uplatnenia v danej spoločnosti.


Boom na Slovensku

"Ich využívanie súvisí napríklad s budovaním centier poskytujúcich služby s vyššou pridanou hodnotou, centier zameraných na starostlivosť o zákazníkov a radom iných potrieb. Pre väčšinu z nich je typické zostavovanie veľkých tímov, v ktorých nachádzajú uplatnenie primárne mladí ľudia," povedal partner poradenskej skupiny Amrop Jenewein Group Radomír Mako.

Realizáciu trainee programu v praxi (nasleduje po dôkladnej príprave) možno rozdeliť na dve fázy: prvou je identifikovanie a výber účastníkov, predovšetkým mladých ľudí s vysokým potenciálom, do ktorých sa danej spoločnosti "oplatí" investovať. Druhou fázou je vlastná realizácia programu, ktorá je pri profesionálnom prístupe prepracovaným a prísne riadeným procesom.

Trainee programy sú časté napríklad v sektore rýchloobrátkového tovaru, vo finančnom sektore, v poradenstve, IT sektore, vo výrobnom sektore. "V porovnaní s krajinami Európskej únie a V4 možno povedať, že na Slovensku sa tieto programy využívajú vo väčšej miere, pretože sa sem sťahujú investori a aktivity, ktoré boli dosiaľ výsadnou doménou centrál umiestnených v bývalej západnej Európe," dodal Mako.

Obsah trainee programov v prvom rade závisí od toho, čo majú riešiť. Každý má svoje štandardy, avšak súčasne je úzko zviazaný s oblasťou pôsobenia danej spoločnosti a celkovým cieľom.

"Programy sú také prepracované, že z vyštudovaného filozofa dokážu vyrobiť špecialistu na IT. Spoločnosti, ktoré poskytujú takýto druh rozvoja, sú preferované, vyhľadávané a majú vysoký rating u mladých ľudí," vysvetlil Mako.


Doplniť znalosti škôl

"Narastajúci konkurenčný boj na trhu práce v oblasti informačných a telekomunikačných technológií vedie, prirodzene, k posunu pozornosti personalistov na absolventov príslušných univerzít a škôl, dokonca ich študentov. Takže aj naša spoločnosť sa snaží pritiahnuť budúcich absolventov čiastočným zapájaním popri štúdiu do pracovného procesu, ktorého súčasťou sú takzvane on the job tréningy, teda učenie sa praxou. Myslím si, že takýto spôsobom vhodne dopĺňa prevažne teoretickú prípravu na univerzitách," uviedol pre HN riaditeľ ľudských zdrojov pre krajiny strednej Európy spoločnosti Alcatel, Pavol Cedzo.

Zároveň - ako tiež uviedol - musí spoločnosť riešiť nedostatky predovšetkým komunikačných a sociálnych zručnosti u absolventov všetkých druhov škôl. Využíva na to program základných komunikačných tréningov pozostávajúci napríklad z tréningu tímovej práce či projektového riadenia.

"Pri výchove študentov sa zameriavame predovšetkým na náš Management Trainee Program. Tu investujeme najviac času aj financií, keďže ide o investíciu do budúcnosti našej spoločnosti, vychovávame si tak náš manažment," dopĺňa HR Executive SR spoločnosti Unilever Nina Vysloužilová.

Spoločnosť podľa jej slov hľadá predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa neboja povedať a presadzovať svoje názory. Celkovo požiadavky na absolventov vysokých škôl nie sú malé. "V budúcnosti by mali zastávať vedúce pozície v spoločnosti. Aj z toho dôvodu je výberový proces náročný a úspešné sú len dve percentá kandidátov," uzavrela Vysloužilová.