Pri vyhľadávaní a výbere nových zamestnancov nejde len o nájdenie skúseného odborníka, ale aj o jeho optimálne vsadenie do mozaiky pracovných väzieb a medziľudských vzťahov. Poznanie, že zvládnutie tohto procesu nepatrí k prirodzeným schopnostiam každého riaditeľa či majiteľa, však ešte vždy nepatrí ku všeobecne prijímaným pravidlám. O aktuálnej situácii vo finančnom sektore a možných riešeniach píše Jana Krajčovičová, Senior Consultant poradenskej skupiny AJG-Amrop Jenewein Group.

Čítať ďalej...