Amrop Slovakia je od roku 2005 partnerom Linky detskej istoty. Priamo i nepriamo podporuje jej činnosť, vďaka ktorej je tím expertov pripravený na číslach 116 111 a 116 000 pomôcť ohrozeným deťom a ich rodičom 24 hodín denne a 365 dní v roku.

Pevnou súčasťou politiky a základných princípov poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia ako súčasti Jenewein Group sa stala spoločenská zodpovednosť a firemná filantropia. V rámci angažovanosti, nezištnej podpory a zodpovednosti voči tým, ktorí potrebujú pomoc úspešných, je dlhodobo partnerom občianskeho združenia Linka detskej istoty. Jej činnosť a mnohé ďalšie aktivity podporuje priamo i nepriamo. Konkrétnym prejavom pomoci je napríklad darovanie a odvoz vyradeného nábytku a techniky, zorganizovanie tombol, ktorých výťažok využila Linka detskej istoty na každodenné fungovanie a pomoc ohrozeným deťom a mládeži, či dlhodobá podpora rôznych kampaní a iných aktivít.

...VENUJME VIAC ČASU NAŠIM DEŤOM
„Poďte s nami bicyklovať - venujme viac času našim deťom“ - tak znie heslo celoslovenskej cyklistickej túry Linky detskej istoty, ktorá po prvý raz odštartovala v septembri 2007 v Bratislave. Jej druhý ročník sa uskutočnil v trochu inej podobe a v jeden deň – 23. augusta 2008 naraz v osemnástich slovenských mestách, aby bicyklovaním, spoločnými prechádzkami v prírode a sprievodnými športovo-spoločenskými programami účastníci symbolicky preniesli posolstvo od detí pre rodičov. Cieľom projektu s ústrednou myšlienkou „Chcete výhodne investovať? Investujte čas do svojich detí!“ je manifestačne podporiť osvetovú kampaň zameranú na zmysluplné a spoločné trávenie voľného času detí a ich rodičov i činnosť Linky detskej istoty, ktorá na čísle 116 111 bezplatne funguje 24 hodín denne a 365 dní v roku. Amrop Slovakia sa plne stotožňuje s cieľmi kampane, najmä so skutočnosťou, že zmysluplné naplnenie voľného času našich detí nielen pozitívne ovplyvňuje aktuálne prežívanie, ale zároveň vytvára dobrý základ pre kvalitný život v budúcnosti. Aj preto dlhodobo priamo i nepriamo podporuje činnosť Linky detskej istoty a stala sa jedným z hlavných partnerov nielen minuloročnej cyklistickej túry, ale aj osemnástich športovo-spoločenských podujatí a celej kampane.

Pozvánka...
Tlačová informácia 2007...
Fotogaléria 2007...


...BENEFIČNÝ VIANOČNÝ STROMČEK
Od začiatku adventu až do úplného záveru roka je tradičnou súčasťou Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Benefičný vianočný stromček Linky detskej istoty. Zdobia ho špeciálne vianočné gule venované hlavnými sponzormi a podporovateľmi, medzi ktorými nechýba ani dlhodobý partner Linky detskej istoty - poradenská spoločnosť Amrop Slovakia. Vianočná guľa s logom Amrop rok čo rok symbolizuje vianočný darček pre deti v núdzi - finančný príspevok vo výške 444 eur. Stromček sa pravidelne rozsvieti vždy začiatkom decembra, pričom súčasťou milej slávnosti je súťažný predaj Vianočného punču 116 111 - čo je číslo bezplatnej telefonickej linky dostupnej v čase núdze pre deti z celého Slovenska. Teší nás, že sa pripájame k myšlienke, že advent je nielen časom radosti a očakávania, ale aj dobročinnosti a obdarúvania...

Viac informácií…
Partneri 2011...
Partneri 2010...


...HR deťom. ĎAKUJEME!
Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia v rámci dlhodobého partnerstva s Linkou detskej istoty aktívne podporuje charitatívny beh 21 km pre deti. Okrem toho, že Amrop na trať každý rok postaví vlastné bežecké družstvo, spolupodieľa sa na organizácii a propagácii podujatia a dobrovoľníckymi prácami zabezpečuje i hladký priebeh vlastnej súťaže v deň D, dal si za cieľ osloviť a pod spoločným logom HR deťom. ĎAKUJEME! pre dobrú vec spojiť širokú „human resources komunitu“ a z jednotlivých spoločností zapojiť do behu čo najviac aktívnych účastníkov. Vďaka tomu je pomoc deťom v núdzi ešte výraznejšia, pretože všetky finančné prostriedky získané zo štartovného a príspevky, ktoré zozbierajú dobrovoľní fundraiseri, putujú priamo na účet Linky detskej istoty.

Viac informácií a výsledky 2013...
Fotogaléria 2013...
Viac informácií a výsledky 2012...
Fotogaléria 2012...
Viac informácií a výsledky 2011...
Fotogaléria 2011...
Viac informácií a výsledky 2010...
Fotogaléria 2010...


...Firmy deťom. ĎAKUJEME!
V kontexte dlhoročnej a úspešnej spolupráce s Linkou detskej istoty, ktorej súčasťou je aktívna podpora charitatívneho behu 21 km pre deti, Amrop rozširuje záber a intenzitu svojej iniciatívy. V snahe pozvať na štart ešte viac bežcov a firemných tímov Amrop potenciálnych podporovateľov oslovuje pod inovovaným logom Firmy deťom. ĎAKUJEME!. Rovnako ako počas uplynulých ročníkov, na ktorých sa zúčastnili stovky bežcov a vyzbierali sa tisíce eur, Amrop na trať postaví vlastné bežecké družstvo, spolupodieľa sa na propagácii podujatia a dobrovoľníckymi prácami zabezpečuje hladký priebeh vlastnej súťaže. Sme hrdí na to, že aj vďaka našej pomoci môže Linka detskej istoty fungovať a najmä pomáhať deťom v núdzi. Číslami pomoci sú linky 116 111 a 116 000.

2020 – beh na diaľku...
Viac informácií a výsledky 2019...
Fotogaléria 2019...
Viac informácií a výsledky 2018...
Fotogaléria 2018...
Viac informácií a výsledky 2017...
Fotogaléria 2017...
Viac informácií a výsledky 2016...
Fotogaléria 2016...
Viac informácií a výsledky 2015...
Fotogaléria 2015...
Viac informácií a výsledky 2014...
Fotogaléria 2014...

Amrop iniciatíva v médiách... >>>