Amrop Slovakia podporuje líderstvo a inovačný výskum v oblasti rozvoja ľudských zdrojov aj prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s ročenkou Career & Employment Guide, prílohou dvojtýždenníka The Slovak Spectator.

Slovenský trh práce a ľudský kapitál v širokom európskom kontexte – aj takto možno stručne charakterizovať hlavné zameranie ročenky Career & Employment Guide, ktorá raz ročne vychádza v anglickom jazyku ako príloha dvojtýždenníka The Slovak Spectator. Amrop sa v súlade s cieľom podporovať rozvoj znalostnej ekonomiky a inovačný výskum v oblasti rozvoja ľudských zdrojov stal jej dlhoročným partnerom. Plnofarebná publikácia je okrem odborných článkov, analýz a rozhovorov zachytávajúcich trendy rozvoja slovenského trhu práce a ľudského kapitálu tradičným adresárom personálnych agentúr a poradenských spoločností a galériou osobností pôsobiacich v kľúčovej oblasti jej zamerania. Amrop názormi a skúsenosťami svojich expertov prispieva k zvyšovaniu kvality jej obsahu.

Jednotlivé vydania Career & Employment Guide... >>>