Martin Krekáč a Igor Šulík sa vyjadrujú k najdôležitejším aktuálnym témam slovenskej ekonomiky a biznisu.

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov špičkových predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na www.etrend.sk prostredníctvom unikátneho hesla a ku ktorým každý týždeň patrí aj Martin Krekáč a Igor Šulík, vyberá redakcia TRENDU. Symbolické honoráre za čas venovaný tomuto projektu respondenti venujú na rozvoj ekonomického myslenia študentov stredných a vysokých škôl.