Jesenný Coffee time with Amrop
Strategic Talent Acquisition
Súčasná dynamika zmien a neustále sa meniace očakávania tých, čo prácu ponúkajú, a tých, čo prácu nakupujú, volajú po inom, strategickom prístupe k získavaniu ľudí. Poradenská spoločnosť Amrop pozná riešenie, a preto tejto téme venovala ďalšie stretnutie zo série Coffee time with Amrop. Uskutočnilo sa 23. novembra 2017 v bratislavskom Binariu. Pozvaní hostia – predovšetkým top manažéri významných spoločností a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, spolu s Amropom diskutovali o výzvach, ktorým firmy čelia už dnes, a riešeniach, ktoré poskytuje Strategic Talent Acquisition. Program stretnutia viedla Ladislava Molnárová, Talent Acquisition Partner, ktorá si do diskusie o úspešnom koncepte Amropu pozvala troch skvelých hostí – Miroslavu Rusnokovú, predstaviteľku novej generácie a nového prístupu k HR, Zuzanu Vinklerovú, členku vrcholového vedenia s HR zodpovednosťou a Ľuboša Lopatku, úspešného vrcholového a strategického manažéra.

Pozvánka…
Fotogaléria…Zimná séria Coffee time with Amrop
Model i4 Neuroleader
Poradenská spoločnosť Amrop už siedmy rok pokračuje v organizovaní odborných diskusných stretnutí pod hlavičkou Coffee time with Amrop. Zimná séria troch podujatí sa postupne uskutočnila v Bratislave (7. február 2017), Nitre (9. február 2017) a Košiciach (14. február 2017). Pozvaní hostia – predovšetkým top manažéri významných spoločností a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, boli medzi prvými, komu Amrop prvýkrát na Slovensku predstavil model i4 Neuroleader vyvinutý na základe najnovších poznatkov a mozgu a jeho posilňovaní. Amrop ho na Slovensko priniesol v spolupráci s The About My Brain Institute. Na seminároch vystúpil Igor Šulík, Managing Partner v Amrope, ktorý je certifikovaným partnerom modelu i4 Neuroleader.

Pozvánka…
Model i4 Neuroleader – viac informácií…
Fotogaléria – BA…
Fotogaléria – NR…
Fotografia – KE…
I. Šulík v Novinách TV JOJ…Jesenný Coffee time with Amrop
We believe in people!
Po jarnom kole s témou Dynamika talentu a jej úspešnou implementáciou v praxi poradenská spoločnosť Amrop na 27. októbra 2016 pripravila ďalšie z radu odborných diskusných stretnutí zo série Coffee time with Amrop. Pozvaní hostia – predovšetkým personálni manažéri, mali možnosť si pri šálke kvalitnej kávy vypočuť Zuzanu Polákovú, personálnu riaditeľku IKEA Nemecko – najväčšej IKEA organizácie s 51 obchodnými domami, 17 000 zamestnancami a obratom 4,7 miliardy eur za posledný finančný rok. Stretnutie, ktoré Amrop zorganizoval v spolupráci so Švédskou obchodnou komorou v SR, Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovensko-rakúskou obchodnou komorou, sa nieslo v duchu motta We believe in people! a Zuzana Poláková na ňom priblížila dôležitosť ľudí v IKEA a ich podiel na úspechu firmy.

Pozvánka…
Fotogaléria…Coffee time with Amrop tentoraz v Trenčíne
Dynamika talentu
Od decembra 2011, čo znamená, že už šiesty rok, poradenská spoločnosť Amrop Slovakia organizuje odborné diskusné stretnutia Coffee time with Amrop, na ktorých sa niekoľkokrát do roka stretávajú pozvaní hostia – členovia správnych orgánov a vrcholového manažmentu, výkonní riaditelia, personálni manažéri či podnikatelia, aby pri šálke kávy diskutovali medzi sebou navzájom i s partnermi zo slovenského Amropu. Tohtoročná šnúra stretnutí sa začala 23. marca návratom k téme Dynamika talentu, ktorú Amrop takmer presne pred rokom predstavil ako nový program v neustále inovovanom portfóliu. Hlavným hosťom stretnutia bol Martin Hypký, generálny manažér spoločnosti TOMRA Sorting, svetového lídra v technológiách triedenia. Podujatím sprevádzala a diskusiu viedla Andrea Vadkerti, ktorá je držiteľkou celosvetovej licencie konzultanta Talent Dynamics. Partnerom jarného stretnutia Coffee time with Amrop bol trenčiansky hotel Elizabeth.

Pozvánka…
Dynamika talentu – viac informácií…
Fotogaléria…
Videozáznam rozhovoru s M. Hypkým…Jesenný Coffee time with Amrop
Ako sa hrať a vyhrať o tretinu väčší výkon
Po jarnom kole na tému Dynamika talentu poradenská spoločnosť Amrop Slovakia 21. októbra 2015 zorganizovala ďalšie z radu odborných diskusných stretnutí zo série Coffee time with Amrop. V rámci hlavnej témy Ako sa hrať a vyhrať o tretinu väčší výkon si pozvaní hostia – predovšetkým personálni manažéri, pri šálke kvalitnej kávy tentoraz vypočuli Rastislava Madunického. Spolu s odborníkmi z Amropu predstavil manuál efektívneho lídra obsahujúci najlepšie fungujúce a najosvedčenejšie manažérske štýly pozitívne vplývajúce na motiváciu jednotlivcov i tímu, vzťahy a organizačnú klímu, celkový výkon a spokojnosť v práci. Stretnutie, ktoré je súčasťou celoročných osláv 25. výročia personálneho poradenstva na Slovensku, uzavrela diskusia o najnovších trendoch v motivácii tímov a zvyšovaní výkonu. Partnerom podujatia bola Au Café, pokračovateľka kaviarenskej tradície, ktorá sa na bratislavskom dunajskom nábreží začala v roku 1827.

Pozvánka…
Fotogaléria…Coffee time with Amrop súčasťou osláv 25. výročia
Dynamika talentu
Od decembra 2011 poradenská spoločnosť Amrop Slovakia organizuje odborné diskusné stretnutia Coffee time with Amrop, na ktorých sa stretávajú pozvaní hostia – členovia správnych orgánov a vrcholového manažmentu, výkonní riaditelia, personálni manažéri či podnikatelia, aby pri šálke kávy diskutovali medzi sebou navzájom i s partnermi zo slovenského Amropu. Prvá séria tohtoročných stretnutí sa uskutočnila 17. februára 2015 v Bratislave, o deň neskôr v Košiciach a 24. februára 2015 v Žiline. Témou bola Dynamika talentu, korešpondujúca s novým programom v neustále inovovanom portfóliu Amropu, hlavnými hosťami Vladimír Vůjtek, hokejový tréner, Martin Kohút, manažér a podnikateľ, a Richard Rybníček, manažér a komunálny politik. Podujatiami sprevádzala a diskusie viedla Andrea Vadkerti, ktorá je ambasádorkou celoročných osláv 25. výročia personálneho poradenstva na Slovensku a úspešného pôsobenia Jenewein Group a jej špecializovaných spoločností Amrop a Fipra na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Partnerom februárovej série stretnutí Coffee time with Amrop bola spoločnosť Panta Rhei, prevádzkovateľ siete kaviarní Café Dias.

Pozvánka…
Logo Coffee time with Amrop…
Dynamika talentu – viac informácií…
Fotogaléria BA…
Videozáznam rozhovoru s V. Vůjtkom…
Fotogaléria KE…
Videozáznam rozhovoru s M. Kohútom…
Fotogaléria ZA…Coffee time with Amrop
Kouč nie je gauč
Po viacerých úspešných kolách na rôzne témy poradenská spoločnosť Amrop Slovakia aj v roku 2014 pokračuje v organizovaní odborných diskusných stretnutí zo série Coffee time with Amrop. Tentoraz pozvaní hostia – členovia správnych orgánov a vrcholového manažmentu, výkonní riaditelia, personálni manažéri a podnikatelia, pri šálke kvalitnej kávy dostali príležitosť zažiť koučing na vlastnej koži a diskutovať medzi sebou navzájom i s profesionálmi zo slovenského Amropu na tému Koučing s podtitulom Kouč nie je gauč. Výber témy úzko súvisí s posilnením služby Executive Coaching, kde Amrop ako jeden z mála na Slovensku pri koučovaní využíva najnovšie poznatky neurovedy a stavia na prevratných zisteniach o tom, ako ľudský mozog dokáže ovplyvniť výkonnosť manažérov a lídrov. Okrem tejto výhody Amrop vytvoril na slovenskom trhu jedinečný tím, ktorý tvorí deväť medzinárodne certifikovaných koučov. Štyria z nich Eva Uhríková, Dalibor Bednařík, Boris Dobiš a Ján Dubnička, boli hosťami a ústrednými spíkrami dvoch úspešných stretnutí, na ktorých sme koučing interaktívne predstavili aj formou tzv. tichého koučingu a venovali sa aj tomu, čo koučing je a čo nie je, či sú manažéri na koučing pripravení, kedy koučing nefunguje či rozdielom medzi koučingom, mentorstvom a poradenstvom. Po Bratislave, kde sa podujatie uskutočnilo 11. februára v klubových priestoroch na Štefanovičovej ulici, sa ďalšie stretnutie uskutočnilo 12. marca v Košiciach. Jeho partnerom bola spoločnosť U. S. Steel. Oboma podujatiami Amrop podporuje aktivity Ligy proti rakovine. Vďaka tomuto partnerstvu sa s účastníkmi pre šálke kávy stretla aj jej výkonná riaditeľka Eva Kováčová.

Pozvánka BA…
Pozvánka KE…
Fotogaléria…
Katalóg koučov…Coffee time with Amrop
HR Budgeting
Novou témou pokračuje poradenská spoločnosť Amrop Slovakia v organizovaní odborných diskusných stretnutí zo série Coffee time with Amrop. Tentoraz pozvaní hostia – top manažéri významných spoločností a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, pri šálke kávy diskutovali medzi sebou navzájom i s profesionálmi zo slovenského Amropu na tému Kto rozhoduje o peniazoch, rozhoduje o mnohom s podtitulom HR BUDGETING. Po Bratislave, kde sa podujatie uskutočnilo 1. októbra 2013 v príjemných klubových priestoroch na Štefanovičovej ulici v Bratislave, sa ďalšie stretnutie konalo 18. októbra v Košiciach. Hlavným hosťom bol opäť Jaroslav Holeček, manažér s mimoriadne úspešnou kariérou v riadení ľudských zdrojov, v súčasnosti prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. Ambíciou Amropu je vytvoriť platformu na pravidelné stretávanie a výmenu skúseností otvorenú pre odborníkov pôsobiacich v oblasti ľudského kapitálu. Partnerom bratislavského podujatia bol Coffee Chef expert na optimálne riešenie kávy pre kancelárie a firmy, v Košiciach sa partnerom stala spoločnosť Východoslovenská energetika.

Pozvánka BA…
Pozvánka KE…Séria stretnutí Coffee time with Amrop
Context Driven Leadership Assessment
Po tom, ako sme v októbri 2012 zorganizovali ďalšie zo série podujatí Coffee time with Amrop zamerané na tému súvisiacu s predstavením inovovanej služby Context Driven Leadership Assessment, rozhodli sme sa pokračovať v tejto línii. A tak sa počas mája, júna a júla v sídle Amropu v užšom kruhu niekoľkokrát stretli pozvaní hostia – top manažéri významných spoločností a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, aby pri šálke kávy diskutovali medzi sebou navzájom i s partnermi zo slovenského Amropu. Teší nás, že inovovaná služba, do ktorej Amrop zahrnul aj prvky inšpirované neurovedou, aby klientom ponúkol skutočne komplexné hodnotenie ich manažérov, vyvolala záujem. Našou ambíciou je časom vytvoriť platformu na pravidelné stretávanie a výmenu skúseností otvorenú pre odborníkov pôsobiacich v oblasti ľudského kapitálu.

Výber z prezentácie…Coffee time with Amrop
Context Driven Leadership Assessment
V príjemných priestoroch Body Energy Clubu na Einsteinovej ulici v Bratislave sa 9. októbra 2012 uskutočnilo ďalšie zo série podujatí Coffee time with Amrop. Pozvaní hostia – top manažéri významných spoločností, odborníci z oblasti ľudských zdrojov a novinári, sa pri šálke kávy rozprávali s odborníkmi z poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia. Téma stretnutia súvisela s predstavením inovovanej služby Context Driven Leadership Assessment, ktorú Amrop už roky úspešne realizuje na trhu. Aktuálne však do nej zahrnul aj prvky inšpirované neurovedou, aby klientom ponúkol skutočne komplexné hodnotenie ich manažérov.

Pozvánka…
Výber z prezentácie…
Tlačová informácia…
Fotogaléria…Coffee time with Amrop
Retained (a ostatné) Executive Search spoločnosti v SR
V príjemných klubových priestoroch v sídle Jenewein Group sa 8. decembra 2011 uskutočnilo úvodné podujatie zo série Coffee time…, tentoraz ako Coffee time with Amrop. Pozvaní hostia – top manažéri významných spoločností, odborníci z oblasti ľudských zdrojov, novinári a študenti, pri šálke gurmánskej kávy s odborníkmi z poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia diskutovali na tému Retained (a ostatné) Executive Search spoločnosti v SR. Diskusia vedená v neformálnej atmosfére vychádzala zo štúdie Retained and Contingency Executive Search: The Key Differences, ktorú vypracovala Asociácia Executive Search konzultantov (AESC). Partnerom série podujatí sa stala sieť predajní Casa del Caffé, pričom servírovanú kávu osobne predstavil a pripravil Michal Šturc – azda najuznávanejší špecialista na kávu na Slovensku.

Pozvánka…
Prezentácia…
Fotogaléria…