Sektor Consumer Markets & Media je vysoko konkurenčný a preplnený značkovými produktmi a službami. Neustále inovácie a potreba rýchlej a pružnej reakcie na zmenu spotrebiteľských preferencií a správania sú nielenže potrebné na úspech, ale viac ako životne dôležité na prežitie na trhu. Výrobcovia známych obchodných značiek sa sústreďujú na rozvoj kľúčových produktov v portfóliu a na inovácie, pričom čelia rozmáhajúcej sa obchodnej konsolidácii, kým maloobchodné reťazce prichádzajú s privátnymi značkami, a tak reflektujú dopyt nových medzinárodných trhov.

Konzultanti Amropu Jenewein, ktorí sa špecializujú na tento sektor, disponujú vysokou sektorovou odbornosťou získanou pôsobením na kľúčových pozíciách v organizáciách pôsobiacich v týchto odvetviach a rokmi skúseností s Executive Search projektmi a poradenskými projektmi v oblasti ľudského kapitálu.

Lídri, ktorých sa nám podarilo obsadiť, odlišujú aktuálnych zamestnávateľov od konkurentov a aktivizujú zákazníkov v regióne strednej a východnej Európy, aby si zvolili daný tovar alebo službu. Tím konzultantov má v tomto sektore reputáciu spojenú s rýchlou identifikáciou kvalifikovaných kandidátov a výberom lídrov so skvelým kreditom a odporúčaniami, disponujúc vysokými výkonovými štandardmi, ktoré si klienti vyžadujú.

Vďaka medzisektorovým skúsenostiam a tímovej spolupráci vždy dokážeme pre klienta odporučiť najlepšie riešenie jeho personálnej potreby a vieme zhodnotiť, či treba hľadať vo vnútri alebo mimo klientovho odvetvia pôsobenia a kedy je potrebné siahnuť po preukázanom “star” kandidátovi alebo budúcom potenciálnom lídrovi. Dlhodobé vzťahy s top lídrami v sektore a dôkladná odvetvová znalosť konzultantov a manažérov predurčujú Amrop Jenewein k doručeniu správnych a na mieru šitých riešení.

Ladislava Molnárová