Ing. Dagmar Kéryová je medzinárodne certifikovaný kouč, facilitátor a tréner. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu (od 1997) v oblasti komunikácie a riadenia tímov získala množstvo znalostí a skúseností v oblasti firemnej, krízovej či internej komunikácie z pozície spolumajiteľky a senior konzultantky najväčšej komunikačnej agentúry na Slovensku. Vďaka technickému vzdelaniu rozumie potrebám klientov, ktorí pracujú v oblasti informačno-komunikačných technológií či v priemysle.

V koučingu používa metódu Co-Active, ktorú vyštudovala v Paríži (Francúzsko) v programe The Coach Training Institute. V individuálnom koučingu má od roku 2009 viac ako 450 hodín praxe. V tímovom koučingu používa metodiku The Organization & Relationship Systems Coaching. Venuje sa predovšetkým témam kariérneho rozvoja, budovania osobného vodcovstva a manažmentu zmien v osobných životoch ľudí aj v organizáciách.

Od roku 2013 je viceprezidentkou slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation). Ako zakladajúca členka neziskovej organizácie Srdce Slovenska sa venuje aj otázkam spolupráce mužov a žien v biznise a problematike ženského vodcovstva.

Životné krédo: Mojimi klientmi nie sú manažéri, majitelia, zamestnanci – sú to v prvom rade ĽUDIA.