Výraz digital vnímame čoraz častejšie a zo všetkých strán. Oblasť digitálnych technológií a inovácií sa za posledné roky rozvinula oveľa rýchlejšie a agresívnejšie než ktorékoľvek iné odvetvie. Digital nás sprevádza na každom kroku pracovného i bežného života a pre niektorých z nás je pomaly nepredstaviteľné byť off-line. Dáta sa stali novou svetovou komoditou uloženou na cloude. Naše social životy rastú na škále významnosti spoločnosti a AI (Artificial Inteligence) využívame už nielen v biznise, ale aj v osobných životoch. S týmto všetkým vychádza na povrch otázka security, teda bezpečnosti v digitálnom priestore.

21. storočie prinieslo extrémnu akceleráciu digitalizácie a inovácií s ňou spojených. Tieto zmeny na jednej strane predstavujú vzrušujúce výzvy v biznise, avšak zároveň otvárajú dvere mnohým ohrozeniam, ktoré boli doteraz neznáme. Ani jeden sektor trhovej ekonomiky si nemôže namýšľať, že zostane voči týmto zmenám imúnny. Digitálna prívalová vlna je tu a závisí len od nás, ako sa k nej postavíme. Môžeme okolo seba postaviť nepreniknuteľný bunker, čím sa staneme imúnni nielen voči tejto vlne, ale aj voči ostatnému trhu a ľuďom na ňom. Môžeme sa tiež úplne voľne oddať jej sile a nechať sa ňou zomlieť. Naše biznisy a životy budú v tomto prípade riadené digitálnou vlnou, no my ju nebudeme vedieť využiť v náš prospech. Alebo sa sebavedomo a zároveň s plným rešpektom postavíme na surf a po tejto vlne zažijeme najdobrodružnejšiu jazdu.

My v Amrop Jenewein si uvedomujeme, že digitálna éra kladie silné kritériá aj na lídrov, ktorí riadia biznis. Musia rozumieť náročnosti globálneho trhu s jeho technologickým tlakom a musia efektívne implementovať náročné strategické a operatívne rozhodnutia. Nejde len o technologické firmy alebo startupy, ale aj o odvetvia, ktorých sa pojem digital stal neodmysliteľnou súčasťou.

Dôležité: Tlak spôsobovaný digitálnou disrupciou a kybernetickou bezpečnosťou sa zintenzívňuje. Čoraz aktuálnejšie sú aj diskusie na túto tému. Ako organizácie riešia digitalizáciu a súvisiace procesy? Viac svetla do tejto témy prináša štúdia Sú správne orgány spoločností pripravené na digitálnu disrupciu?.

V rámci našich služieb sme zvolili integrovaný a špecifický prístup ku každému z výberov pre klientov, pričom využívame hĺbkovú a expertnú znalosť konzultantov z mnohých sektorov. Špecializovaná expertná znalosť spolu s prístupom na svetové trhy a neopakovateľné skúsenosti s najskúsenejšími lídrami vďaka globálnemu dosahu spravili z konzultantov Amropu vyhľadávaných poradcov pre najnaliehavejšie otázky v súkromnom i vo verejnom sektore.

Naši profesionáli držia krok s trhom a rozvíjajú svoje zručnosti a znalosti, aby rozumeli a vedeli reflektovať požiadavkám v takom dynamickom odvetví, akým sektor Digital nepochybne je. Znalosti a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, nám umožňujú realizovať služby Executive Search s dôrazom na výzvy, ktoré digitálna éra prináša. Vieme pomôcť pri definovaní strategickej vízie, organizačnom plánovaní i pri hľadaní kľúčových lídrov s optimálnymi skúsenosťami pre váš segment s ohľadom na technologické výzvy dneška i zajtrajška. Či už hľadáte manažéra pre rozvoj vášho startupu alebo skúseného profesionála na implementáciu analýzy dát z vášho retailového predaja, sme pripravení vám pomôcť.

Sú správne orgány spoločností pripravené na digitálnu disrupciu? (zhrnutie v SJ)…
Are boards ready for digital disruption? (Full Report in EN)…

Matej Taliga