Prostredie, v ktorom pôsobia energetické spoločnosti, je oveľa náročnejšie na výzvy ako kedykoľvek predtým. Energetické spoločnosti na jednej strane ovplyvňujú požiadavky regulátora, trhová nestálosť a konsolidácia celého sektora, na druhej strane musia tlačiť na efektívnosť a výnosy. Zmena ekonomického a trhového prostredia má vplyv na transformáciu elektro-energetických, plynárenských či vodárenských spoločností, na ktorú reaguje poradenský tím Amropu Jenewein svojimi službami.

V Amrope Jenewein sa pri koncipovaní poradenských riešení do služieb včleňuje hĺbková znalosť odvetvia nielen v lokálnom rozsahu. V prospech klientov využívame globálne skúsenosti získané pri adresovaní širokého spektra otázok v oblasti ľudského kapitálu. Naši konzultanti zdieľajú medzinárodné know-how a skúsenosti, ktoré využívajú v prospech klientov pri podpore v témach týkajúcich sa strategických rozhodnutí.

Cieľom pracovnej skupiny Energy & Infrastructure je radiť lídrom v energetike v oblasti Executive Search – poradenskej služby zameranej na vyhľadávanie a výber talentovaných lídrov, alebo v oblasti Leadership Assessment napomáhajúcej čeliť výzvam prostredia, ktoré sa aj v energetike podobne ako v iných odvetviach stáva konkurenčným, pri identifikovaní, rozvíjaní a udržaní kľúčových manažérov. Amrop Jenewein poskytuje strategické poradenstvo a operatívnu podporu pri riešení širokého spektra tém v oblasti ľudského kapitálu vrátane poradenstva pre predstavenstvá a správne orgány (Board Consulting Services).

Igor Šulík