Ing. Eva Timková sa koučingu venuje od roku 2003, pričom jej špecializáciou je Executive Coaching, Life a Career Coaching, Team Coaching, Mentor Coaching a od roku 2009 je aj trénerkou koučovania (Akadémia koučovania). Absolvovala mnoho školení, o. i. Systematický selfmanažment a koučovanie (2004, Praha), Psychoterapeutický výcvik v systematickom prístupe (2004 – 2007, Praha), Výkonové koučovanie, Koučovanie – veda i umenie (2007 – 2008, ICF), tréning trénerov, Team Coaching, Inner Game (2008 – 2009, ICF), Brief Coaching (2011, Bratislava) a Team Coaching (2012, Bratislava), atď.

Je medzinárodne certifikovaným koučom – držiteľkou certifikátu vydaného Medzinárodnou federáciou koučov ICF (International Coach Federation). Titul Professional Certified Coach (PCC) ICF je potvrdením odbornosti a bohatých praktických skúseností (viac ako 1 500 hodín). Je certifikovaná aj koučingovou školou Erickson College International so sídlom v Kanade ako Erickson Certified Professional Coach (ECPC).

Ako kouč pracovala pre spoločnosti Slovenská energetika, Embraco Slovakia, Slovak Telekom, Národná diaľničná spoločnosť, U. S. Steel Košice, Thorma výroba, Tatra banka, ČSOB Poisťovňa, Lidl SR, Intersport, Personel Efekt, Prešovský samosprávny kraj, RPIC Prešov a mnoho ďalších.

Začínala ako inžinierka vo výrobe čalúneného nábytku a ohýbaných stoličiek. Po pôsobení vo výrobe učila na strednej škole o výrobe nábytku. V roku 1994 prešla do sféry súkromného podnikania a biznisu. Spoluzakladala a riadila investičné fondy, pôsobila v Hospodárskych novinách, založila a viedla personálnu agentúru Personel Efekt, poradenskú spoločnosť v oblasti koučovania HQ Team a neziskovú organizáciu v oblasti vzdelávania HR Development.

Ako kouč najviac spolupracuje s tímami alebo jednotlivcami na stanovovaní strategických cieľov cez posilňovanie kľúčových kompetencií, krokov a zaangažovanosti pre ich splnenie s dôrazom na pomoc ľuďom, ktorí sa odhodlávajú k zmene v pracovnom i osobnom živote. Je členkou ICF a Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Životné krédo: Vzdelanie je dôležité, avšak ešte dôležitejšie je, či robíme to, čo nás baví.