Úloha finančných riaditeľov sa postupne mení. Aj keď, samozrejme, musia byť v prvom rade schopní plánovať a riadiť finančné záležitosti a zabezpečiť finančnú stabilitu spoločnosti a analyzovať výsledky jej hospodárenia, očakáva sa od nich aj schopnosť úspešne viesť procesy spojené s celkovou stratégiou, so sledovaním vývojových trendov, s minimalizáciou potenciálnych rizík, investičnými zámermi a riadením finančných tokov, dobrou správou spoločností a udržiavaním súladu so všetkými právnymi úpravami, zákonmi a novelizáciami v oblasti ekonomiky vplývajúcimi na činnosť organizácie.

Amrop Financial Officers Practice pomáha klientom budovať na finančných úsekoch výnimočné tímy vedené špičkovými odborníkmi a zdatnými manažérmi, ktorí dokážu napĺňať očakávania riaditeľov a štatutárov. Naši experti sú v neustálom kontakte s profesionálmi pôsobiacimi v oblasti firemných financií a vďaka tomu sú informovaní o najnovších trendoch a potrebách ľudí riadiacich financie. Na týchto pozíciách totiž v súčasnosti neexcelujú len ľudia odborne zdatní a skúsení v účtovníctve, daňových predpisoch, ekonomických analýzach, finančnom plánovaní a podobne, ale finanční manažéri schopní nielen plánovať, riadiť, viesť a kontrolovať, ale aj reprezentovať organizáciu na rokovaniach, spolupracovať s audítormi a finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy či komunikovať s bankovými, investičnými a inými finančnými inštitúciami a obchodnými partnermi. Jednoducho ľudia, ktorí za číslami vidia aj reálny biznis a ľudí, ktorí za ním stoja.

Naša pracovná skupina pôsobiaca v tejto oblasti má bohaté skúsenosti s identifikovaním správnych lídrov nielen na finančných úsekoch, ale aj v súvisiacich oblastiach, akými sú:

 • výber CFO
 • Controlling
 • Private Equity
 • Venture Capital
 • Compliance
 • Tax
 • Audit
 • Financial Advisory
 • Legal Services
 • Accounting
 • Risk Management
 • M & A
 • Transactions & Restructuring
Marek Hradílek