Amrop je jedným z najvýznamnejších medzinárodných Retained Executive Search spoločenstiev s najväčším geografickým pokrytím na svete. Viac ako 40 rokov poskytujeme služby založené na filozofii, že každý biznis, každá príležitosť a každý trh je jedinečný, a tak by sa k nim aj malo pristupovať.

Amrop History

V roku 1977 sa päť Retained Executive Search spoločností z Francúzska, Talianska, zo Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska a z USA spojilo a vytvorilo sieť spoločností na adresovanie rastúceho dopytu po medzinárodnom talente. Nazvali ju Amrop International. Spoločnosti v tejto sieti mali výbornú reputáciu a riadili sa rovnakými a prísnymi medzinárodnými profesionálnymi štandardmi. Zdieľali flexibilný a na klienta zameraný prístup. Okrem toho disponovali hlbokým poznaním lokálneho trhu. O rok neskôr sa k tomuto spoločenstvu pridali spoločnosti z Beneluxu a Nemecka.

V roku 1980 Amrop expandoval mimo USA a Európu a spojil sa so spoločnosťami z Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky. Nová stratégia Amrop vyniesla medzi Top 7 Retained Executive Search organizácií na svete.

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia Amrop posilnil svoju pozíciu v Európe, najmä v jej strednej a východnej časti, pričom pokračovala aj expanzia v Latinskej Amerike a Ázii.

V roku 1999 sa súčasťou Amrop International stala spoločnosť Jenewein & Partners (od roku 2007 Amrop Slovakia), najdlhšie pôsobiaca personálnoporadenská spoločnosť na slovenskom trhu.

V roku 2000 sa Amrop International s cieľom ešte viac posilniť globálne postavenie a orientáciu na klienta spojil s The Hever Group, rýchlo rastúcou medzinárodnou sieťou kvalitných profesionálnych Executive Search spoločností. Nová The Amrop Hever Group pokračovala v raste a poskytovaní kvalitných Executive Search služieb po celom svete.

Počas uplynulých desiatich rokov sme súčasne s našimi klientmi, ktorí sa snažili budovať svoju pozíciu na celom svete, aj my posilňovali naše schopnosti a možnosti prístupu k poznaniu a talentom z lokálnych trhov.

V roku 2009 sa naše spoločenstvo premenovalo na Amrop. Táto strategická zmena odráža našu silnú stránku – progresívnu, súdržnú a kontextom riadenú globálnu Executive Search organizáciu.