Je Managing Partner v spoločnosti a členom Strategickej rady Jenewein Group. V Amrop Jenewein pôsobí od roku 2002. Ako seniorný Executive Search konzultant s vyše dvadsaťročnou praxou je aj garantom rozvoja odborných riešení v oblasti Leadership Services. V medzinárodnom kontexte je globálnym lídrom pre Leadership Services vo svetovej organizácii Amrop, ktorá pôsobí takmer v 50 krajinách.

Igor má dlhoročné skúsenosti s vedením a realizovaním medzinárodných projektov v oblasti Executive Search na rôzne pozície v správnych orgánoch spoločností, na C-úrovni a ostatných manažérskych úrovniach riadenia v celom spektre spoločností. Má znalosti a skúsenosti s vedením poradenských projektov v oblasti Leadership Services s dôrazom na organizačné poradenstvo vrátane projektov potenciálových analýz a projektov profesionálneho rozvoja správnych orgánov spoločností a manažmentu. Aktívne presadzuje využívanie najnovších poznatkov kognitívnej sociálnej neurovedy do oblasti rozvoja líderských schopností a je lídrom pri dizajnovaní a poskytovaní poradenskej služby Context Driven Leadership Assessment založenej na poznatkoch o fungovaní ľudského mozgu. Ako prvý Európan dosiahol najvyššiu úroveň certifikácie i4 Neuroleader Master Trainer.

Zodpovedá za strategický rozvoj vzťahov s najvyššími predstaviteľmi spoločností v rámci CEO & Board odbornej pracovnej skupiny, ktorým poskytuje riešenia aj prostredníctvom špecializovaných služieb Board Consulting zameraných na výber členov a štruktúru štatutárnych orgánov a hodnotenie výkonu štatutárneho orgánu ako celku i jeho jednotlivých členov v komerčnom i vo verejnom sektore. Poskytuje poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) na lokálnej i medzinárodnej úrovni.

Pred príchodom do spoločnosti pracoval v inej Executive Search spoločnosti, ktorú istý čas viedol ako riaditeľ jej slovenského zastúpenia. Ešte predtým pracoval v administratíve fondu rizikového kapitálu.

Je členom správnej rady poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli. Ďalej je členom European Corporate Governance Institute (ECGI) a oficiálnym i4 partnerom The About My Brain Institute. Má za sebou bohatú prednášateľskú a publikačnú činnosť doma a v zahraničí.