V súčasnom svete sa každý podnik stáva digitálnym podnikom. V každom jednom odvetví sa tradičné biznis modely a procesy transformujú rozširovaním nových technológií a nárastom rôznych, predovšetkým bezpečnostných ohrození a opatrení. Vplyv digitálnych technológií je určujúci. Zásadne mení podmienky, v ktorých pôsobí každý podnik a v ktorých akcionári plánujú svoju stratégiu.

Cieľom je dlhodobý úspech. Aby sa organizácie mohli prispôsobiť a prosperovať, potrebujú vedúcich predstaviteľov, ktorí musia strategicky premýšľať a využiť každú vlnu digitálnych zmien, aby vytvorili novú hodnotu pre zákazníkov a nové príležitosti pre ich podnikanie. Naši konzultanti Digital & Technology Practice pomáhajú klientom pochopiť, ako technológie ovplyvňujú ich biznis a firemnú kultúru a ako menia požiadavky na vedenie podnikov. Neustále mapujú trh, oslovia a získajú pre vás lídrov schopných inovovať stratégie a biznis modely a viesť svoje organizácie k úspechu v digitálnej ére. Expertízu a prehľad nadobúdajú od pomoci rozbiehajúcim sa start-upom až po stabilizáciu, optimalizáciu alebo reorganizáciu veľkých technologických celkov. Z hľadiska vlastníctva v slovenských a rodinou vlastnených spoločnostiach, medzinárodných korporáciách a centrách zdieľaných služieb.

V rámci tejto funkčnej oblasti sa zameriavame nielen na spoluprácu s vysokopostavenými manažérmi, ale aj so špecializovanými profesionálmi, ktorých nie je ľahké identifikovať a osloviť. Okrem manažérov a riaditeľov IT ide o skúsených profesionálov zameraných na tieto oblasti:

 • digitálne inovácie a digitálna transformácia
 • digitálny marketing
 • cybersecurity
 • big data & analýzy
 • cloud computing
 • internet vecí
 • mobilné riešenia a systémy
 • on-line modely a e-commerce
 • sociálne médiá
 • IT architektúra a infraštruktúra
 • projektový manažment
 • programovanie a vývoj aplikácií (front-end, back-end)

 

Michal Lukáč