Spolu s oživovaním ekonomiky, so zmenami na pracovnom trhu a s dynamikou v rozvoji nových technológií, pracovných postupov a pribúdaní nových projektov a spôsobe ich riadenia, skúsení profesionáli Information & Technology Practice napredujú ruka v ruke s uvedenými trendmi, sledujú novinky zo sveta informačných a telekomunikačných technológií a sú si vedomí, aké špecializácie, skúsenosti a zručnosti organizácie aktuálne najviac preferujú.

Konzultanti zameraní na oblasť Information & Technology vnímajú výnimočnú silu efektívneho vedenia. Neustále mapujú trh IT riadiacich pracovníkov a spolupracujú s manažérmi, ktorí úspešne viedli a vedú útvary IT v organizáciách v rôznych sektoroch a rôznych veľkostí. Expertízu a prehľad nadobúdajú od pomoci rozbiehajúcim sa start-upom až po stabilizáciu, optimalizáciu alebo reorganizáciu veľkých technologických celkov. Z hľadiska vlastníctva v slovenských a rodinne vlastnených spoločnostiach, medzinárodných korporáciách a centrách zdieľaných služieb.

V rámci tejto funkčnej oblasti sa zameriavame nielen na spoluprácu s vysokopostavenými manažérmi, ale aj so špecializovanými profesionálmi, ktorých nie je ľahké identifikovať a osloviť. Okrem manažérov a riaditeľov IT ide o skúsených profesionálov zameraných na tieto oblasti:

  • Programovanie a vývoj aplikácií (front-end, back-end)
  • IT architektúra
  • IT infraštruktúra
  • IT Governance a administrácia
  • IT stratégia a plánovanie
  • IT projektový manažment
  • IT bezpečnosť
  • Business Intelligence a analýza dát

 

Vychádzajúc z dôsledného mapovania trhu a inovácií si konzultanti Information & Technology Practice uvedomujú dôležitosť poznania jednotlivých platforiem a aspektov moderných technológií tak, aby boli klientom pripravení poskytovať plnohodnotné poradenské riešenia.

Zároveň svoju odbornosť rozvíjajú, aby hovorili jednou rečou s uvedenými expertmi a aby s nimi boli v bezprostrednom kontakte osobne alebo na nimi využívaných sociálnych a profesijne zameraných sieťach. Rast záujmu totiž neustále rastie od vývoja webových a mobilných aplikácií až po analýzu dát, bez ktorej sa manažéri pri rozhodovaní nezaobídu a ktorá im umožňuje okamžite reagovať na zmeny v biznise a eliminovať prípadné finančné straty.

Michal Lukáč