Mgr. Ján Dubnička je ACC (International Coach Federation) a Brain Based Coach (Results Coaching Systems), Mental Coach, facilitátor a motivačný tréner. Venuje sa osobnostnému rozvoju a rastu.

Zameriava sa na Goals/Results Coaching, Career Coaching, Executive Coaching, Business Coaching, Life Coaching a Sports Coaching, v rámci tréningov skupín na rozvoj a budovanie tímov, myslenie “out of box”, manažment zmeny, stresový manažment, manažment času, produktivitu a efektivitu, vodcovstvo, motiváciu a motiváciu seba samého.

Klientom pomáha dosahovať životné ciele a vnášať chcené zmeny do života, premýšľať o vlastnom myslení a hľadať myšlienkové vzorce, odhaľovať silné stránky a talent, pracovať na raste sebadôvery a sebaistoty, zamerať pozornosť na vyriešenie situácií a problémov, zvýšiť kvalitu myslenia a schopnosť lepších rozhodnutí pre seba a svoju kariéru, porozumieť tomu, čo sa deje, v širších súvislostiach.

V rámci individuálneho koučovania (tzv. face to face coaching) má odkoučovaných 300 hodín a v rámci skupinového koučovania (Team Coaching/Teambuilding/Workshops/Seminars/Training) 80 hodín.

Ako kouč pracoval pre spoločnosti ČSOB Poisťovňa, Versa Media, Citroën Slovakia, Generali Slovensko poisťovňa, Lidl Slovenská republika, Schnellecke Logistics, Harmony – Tvoja cesta poznania, Wüstenrot poisťovňa a Henkel Slovensko.

Je absolventom Univerzity sv. Cyrila a Metoda – odbor masmediálne štúdiá. Ako kouč vzdelanie získal v spoločnosti NeuroLeadership Group – Intenzívny tréning koučov Results Coaching Systems (2011). Okrem toho absolvoval aj ďalšie kurzy: Budovanie koučovacej praxe (2012), Nástroje kouča (2012), Intuitívny koučing (2012), Mentoring koučov (2012), Tímový koučing (2013) a špeciálny workshop – Appreciative Inquiry with Anne Radford (2012). Počas profesionálnej kariéry pracoval v mediálnej, reklamnej a eventovej agentúre, pričom bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi získal aj počas dvanásťročného pôsobenia v médiách.

Je členom Medzinárodnej federácie koučov International Coach Federation, Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a Českej asociácie koučov.

Životné krédo: Nemôžeme si vždy vybrať, čo sa nám prihodí, ale môžeme si vybrať, čo sa prihodí v našom vnútri. Život je z 10 % to, čo sa nám deje, a z 90 % to, ako na dané udalosti reagujeme. Nijaká vec nie je taká dôležitá ako postoj k nej, pretože práve on určuje naše úspechy alebo prehry.