V spoločnosti pôsobí od roku 2016 a zastáva pozíciu senior rešeršnej konzultantky pre projekty v oblasti Executive Search. Primárnou náplňou jej práce je aktívne vyhľadávanie a spracúvanie údajov o relevantnom trhu, následná analýza a aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov.

Katarína je absolventkou Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Má skúsenosti s komunikáciou so zákazníkmi a s obchodnými partnermi, ktoré nadobudla počas študentskej praxe a pri práci pre inú spoločnosť pri podpore zákazníkov.