PhDr. Klára Giertlová je medzinárodne certifikovaná koučka a lektorka, priekopníčka koučovania na Slovensku a mentorka koučovania zapísaná v zozname Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation). Je kvalifikovanou andragogičkou s psychoterapeutickým vzdelaním a praxou. Koučuje od roku 1995 najprv ako manažérka, od roku 2003 profesionálne aj ako lektorka kurzov koučovania, mentorka a supervízorka. Jej kurz Systemický manažment a koučovanie bol prvým a niekoľko rokov jediným uceleným kurzom na slovenskom trhu, ktorý pripravoval profesionálnych koučov.

O koučovaní publikovala množstvo článkov a vydala o ňom knihu (2004). S kolegami zorganizovala prvé dve konferencie o koučovaní na Slovensku, založila Slovenskú asociáciu koučov (SAKO, 2006), ktorej predsedala do roku 2009, a slovenskú pobočku ICF (2007). V obidvoch organizáciách je aktívna doteraz, v SAKO ako členka predsedníctva a členka akreditačnej a certifikačnej komisie. Okrem toho je členkou SOLworld – celosvetovej siete profesionálov zameraných na riešenie.

Ako členka Medzinárodnej fakulty SolutionSurfers (Luzern, Švajčiarsko) vedie kurzy Brief Coaching akreditované ICF na najvyššom stupni (ACTP). V roku 2014 jej ICF priznala status Professional Certified Coach (PCC), čím potvrdila uznanie viac ako 300 hodín absolvovaného špecifického koučovského vzdelávania a vyše 1 500 hodín koučovskej praxe.

V Tajove pri Banskej Bystrici vybudovala vlastné koučovacie stredisko, kde okrem kurzov, workshopov a koučovania ponúka aj koučovacie a rozvojové pobyty. Obrovský zmysel a perspektívu vidí v manažérskom koučovaní a budovaní koučovacej kultúry v organizáciách. Na podporu tohto trendu vyvinula metodiku vedenia natívnych (vrodených, prirodzených) rozhovorov, ktoré prinášajú jednoduchosť, ľahšie porozumenie, lepšie vzťahy a skoršie výsledky vo všetkých oblastiach práce a života. Koučuje v slovenskom a maďarskom jazyku.

Životné krédo: Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete.