Veríme, že poznanie kontextu a súvislostí je pre úspešné zrealizovanie poradenského riešenia mimoriadne dôležité. Náš kontextom riadený prístup je špecifickým kľúčom k pochopeniu každého projektu a vytvoreniu vzťahu smerujúcemu k celkovému úspechu našich klientov v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte. Vzhľadom na to, že sme vždy kvalitne zastúpení na lokálnom trhu, kde sami úspešne podnikáme, dokážeme citlivo vnímať všetky odlišnosti a špecifiká.

Podnikateľský kontext

Odlišnosti v trhoch, zákazníkoch, podnikateľských modeloch, stratégiách a operatívnych taktikách, hodnotách a víziách určujú jedinečné kritériá na hľadanie optimálneho poradenského riešenia. Naším záujmom je investovať do toho, aby sme pochopili, ako funguje podnikanie našich klientov na globálnej, regionálnej a lokálnej báze a aký je predpoklad jeho ďalšieho vývoja, aby sme sa uistili, že prezentovaní kandidáti a navrhnuté postupy budú pre nich v danom čase vhodným odporúčaním.

Kultúrny kontext

Fungovať v medzinárodnom podnikaní znamená spájať ľudí, ktorí môžu pochádzať z rôznych kútov sveta. Aj preto sa snažíme pochopiť firemnú kultúru našich klientov a to, akí ľudia v nej s najväčšou pravdepodobnosťou uspejú. Vďaka skúseným konzultantom s lokálnou znalosťou pomáhame našim klientom využiť lokálne prostredie v ich prospech a s ohľadom na ich globálnu kultúru.

Kontext zainteresovaných osôb

Veríme, že našim klientom poslúžime ešte efektívnejšie, ak sa budeme ku kandidátom a k ďalším zainteresovaným osobám správať lepšie a ak sa zo všetkých síl budeme snažiť pochopiť ich potreby, pohľady a očakávania. S citlivými a osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a kandidátov a ďalšie zainteresované osoby priebežne informujeme o najbližšom vývoji.

Finančný kontext

Na kvalitné riešenia je potrebné, aby klienti poznali finančný kontext a súvislosti, v ktorých sa jednotlivé riešenia vyhodnocujú. Radi pomôžeme pri príprave riešenia, aby zohľadňovalo a odrážalo realitu lokálneho i globálneho trhu a možnosti našich klientov. Keďže finančné podmienky sú len jednou časťou celého spektra informácií, ktoré sa v projekte zvažujú, radi poskytneme dodatočné vstupy na to, aby si klient vybral skutočne konkurencieschopné riešenie.

Kontext služby

Vnímame ciele a očakávania našich klientov a tvrdo pracujeme na tom, aby sme ich neustále prekonávali. Náš kontextom riadený prístup vo svojej podstate vychádza z očakávaní a poznania našich klientov, ich hodnôt a spôsobu práce. Ako zástupcovia na trhu lídrov a talentov pomáhame budovať pozitívny imidž našich klientov pri realizácii všetkých projektov vedených v ich prospech.