Ladislava Molnárová, Boris Dobiš, Ján Dubnička, Silvia Hederová, Igor Kamačai, Dagmar Kéryová, Rudo Lukačka, Tara Swart, Eva Uhríková